Code of Conduct

Vad innebär det?

Om Code of Conduct

Bergs uppförandekod beskriver de värderingar som företaget representerar och ger riktlinjer för hur anställda och personer som representerar Bergs i olika sammanhang förväntas uppträda.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för Bergs anställdas rättigheter, skyldigheter och ansvar i fråga om affärsprinciper, hälsa, säkerhet, arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och hållbart skogsbruk och materialförsörjning.

Läs mer om Code of Conduct på Bergs Timber hemsida

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

I samband med att du tackar ja till vårt nyhetsbrev samtycker du till att dina personuppgifter behandla enligt vår integritetspolicy.