Integritetspolicy

Integritet är viktigt för oss

Bitus ABs policys godkänns av styrelsen eller koncernledningen och gäller inom hela koncernen. Varje chef inom koncernen är ansvarig för att kommunicera och implementera varje policy samt att försäkra sig om att organisationen efterlever dessa policys.

Dataskyddsförordningen är till för att skydda dina personuppgifter, din integritet.
Här ger vi en övergripande information om vilka personuppgifter vi behandlar när du besöker denna webbplats, hur länge vi behandlar och vilken rättsligt grund vi har. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna information.

Rutin för hantering av personuppgifter

Bitus ABs rättsliga grund att behandla personuppgifter.
Bitus är mån om medarbetarnas integritet och behandlar personuppgifter lagenligt. Medarbetare ger sitt samtycke till att vi behandlar de personuppgifter som är känsliga och medarbetaren har möjlighet att återkalla samtycket då det inte längre finns anledning att lagra känsliga personuppgifter. Även om samtycket återkallas kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss då uppgiften kan vara nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande anställning, arbetsrätt, säkerhet och redovisning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

• Hur vi behandlar personuppgifter dokumenteras löpande i vår systemförteckning.
• Intern kontroll av vår hantering av personuppgifter sker minst en gång årligen
• Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till IT-ansvarig, som inom 72 timmar efter vetskap om incident gör en anmälan till Datainspektionen samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
• Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal, biträdesavtal.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas förnamn, efternamn och e-postadress. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss eller följa länken i utskicken om samtycket avser utskick av marknadsföring och annat informationsmaterial.

Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som för närvarande är tillsynsmyndighet. För mer information, se www.datainspektionen.se.

Bitus AB utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

När behandlas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter när:

  • du skickar e-post till oss
  • kontaktar oss via någon av våra sociala medier: Facebook eller Instagram
  • om du väljer att prenumerera på information från oss
  • om du handlar i vår webshop läggs du även med per automatik som prenumerant på vårt nyhetsbrev (du kan alltid avsluta din nyhetsbrevsprenumeration genom att klicka på länk som avser att avsluta prenumerationen i vårt nästkommande nyhetsbrev)

Vi behandlar även dina personuppgifter genom användning av s.k. kakor på vår webbplats.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Beställer du varor eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas e-postadress så länge du förblir kund eller prenumerant. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Andra typer av förfrågningar raderas när de inte längre är aktuella. Om dina personuppgifter behöver sparas på grund av de svenska bokföringslag så kan din rätt att få dina personuppgifter raderade vara begränsad.

Hur delas mina personuppgifter?

När du beställer hos oss, så överförs informationen samt personuppgifter till vår pellets webb och logistikföretaget.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Texter på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp från YouTube). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

I samband med att du tackar ja till vårt nyhetsbrev samtycker du till att dina personuppgifter behandla enligt vår integritetspolicy.