Hur använder jag värmepellets som uppvärmning?

31 jan 2023

Att elda med pelletspanna fungerar ungefär som att elda med olja eftersom systemet består av en panna, brännare och ett bränsleförråd. Pelletsen förs från förrådet till brännaren med hjälp av en matarskruv. Vid förbränningen bildas varma rökgaser i pannan vilket värmer upp vattnet i ackumulatortanken.