Hur mycket energi är det i värmepellets?

31 jan 2023

4.986kW per kg.