Värmeloggs Ett enklare och bättre alternativ till ved. Loggs är en komprimerad form av spån som innehåller cirka 4,8kWh per kg. Produkten är ett alldeles utmärkt komplement ti ...